PSDnet.nl

Volgende open dag: 1 & 2 juni 2024

Wat is het verschil tussen een veerpont en een veerboot?

Veerboot en veerpont worden vaak als synoniem beschouwd, maar dat is niet helemaal juist. Op deze pagina geven we uitleg over veelvoorkomende veerboottermen en gebruikelijke foute aanduidingen.

De veerbootkenners van PSDnet.nl geven graag uitleg over de verschillende aanduidingen zoals veerpont, veerboot, veerschip of ferry. Wat zijn de verschillen? Je leest het hier.

Veerpont

De benaming ‘veerpont’ of ‘pont’ is voorbehouden aan de allerkleinste schepen. Denk aan een veerpont over een rivier zoals de Bergsche Maas, of de IJ-pont in Amsterdam. Een veerpont is geen zeegaand schip en zal dus nooit op de Noordzee varen. Een veerboot naar Engeland ‘veerpont’ noemen is dan ook onjuist.

In Zeeland kennen we 1 reguliere veerpont en die vaart bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. In de zomermaanden zijn er meer veerponten te vinden in Zeeland, bijvoorbeeld via het netwerk van Rondje Pontje.

De schepen van de in 2003 opgeheven Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD) werden geen veerponten genoemd vanwege hun omvang en zeegaande eigenschappen. Hetzelfde geldt voor het huidige voetveer Vlissingen-Breskens, de schepen die daar varen zijn ook geen veerponten, maar veerboten.

Veerpont versus Veerboot

Veerboot

Een veerboot is een zeewaardig schip dat dienst doet op een veerdienst voor auto’s of ongemotoriseerd verkeer. Volgens de Nederlandse wet (het Binnenvaartbesluit van 2009) is een veerboot een schip dat vaart ’tussen plaatsen gelegen aan de Dollard, de Eems, de Waddenzee met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee, of de Westerschelde en de zeemonding daarvan’.

Een groot verschil dus met de veerpont die op binnenwateren vaart. De vloot van de PSD laat zich aanmerken als veerboot vanwege de scheepsgroottes en het vaargebied. Overigens kan een veerboot wettelijk geregistreerd zijn als binnenschip (ipv zeeschip), zonder aangeduid te worden als veerpont.

Veerdienst

Het woord veerdienst slaat altijd op de verbinding tussen twee of meer plaatsen (bijvoorbeeld Kruiningen-Perkpolder) en nooit op een schip zelf. Toch lezen we regelmatig nieuwsberichten waarin verwezen wordt naar veerboten of -ponten met het woord veerdienst.

Ferry

Ferry is synoniem voor veerboot en is een Engels leenwoord. Veerboten naar Engeland worden vaak, waarschijnlijk vanwege het vaargebied, aangeduid als ferry. De allergrootste veerboten worden soms jumboferry genoemd, bijvoorbeeld de vroegere schepen op de Olau-veerdienst Vlissingen-Sheerness.

Ferryboot

De term Ferryboot is eind jaren 20 ontstaan in Zeeland toen op de veerdienst Vlissingen-Breskens de eerste veerboot met koplading in gebruik werd genomen. Om een onderscheid te maken tussen bestaande schepen met zijlading werd doorgaans ferryboot gebruikt voor de moderne kopladingsveerboten. Koplading heet ook wel roro (Roll-on-roll-off).

Fast Ferry

In 2004 werden de laatste twee PSD-veerboten op de veerdienst Vlissingen-Breskens vervangen door nieuwe schepen. Marketingtechnisch werden de nieuwe veerboten Fast Ferry gedoopt, terwijl ze een lagere topsnelheid hebben in vergelijking met menig PSD-veerboot. Een Fast Ferry is in Zeeland de benaming voor de schepen Prinses Maxima en Prins Willem-Alexander, maar ook voor het voetveer Vlissingen-Breskens als geheel. Buiten Zeeland worden schepen alleen aangeduid als Fast Ferry als ze daadwerkelijk snel varen. Denk bijvoorbeeld aan de waterbus rond Dordrecht.

Veerschip

Veerschip is een weinig gebruikt synoniem voor veerboot.

Dubbeldekker & enkeldekker

Specifieke termen voor PSD-veerboten zijn dubbeldekker en enkeldekker. Tot 1968 hadden de Zeeuwse veerboten 1 rijdek voor auto’s, maar in 1968 kwam de Prinses Christina in de vaart. Dat schip had twee bovenelkaar gelegen rijdekken en zo ontstond de term dubbeldekker, waarmee de rest van de vloot het etiket enkeldekker kreeg. De schepen van Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) van de veerdienst Den Helder – Texel zijn gebaseerd op het Zeeuwse systeem, dus daar kom je ook enkeldekkers en dubbeldekkers tegen.

Conclusie

Veerboot en veerpont worden veel gebruikt als synoniem, maar dat klopt niet helemaal. Een veerpont is een klein, niet-zeewaardig schip dat vaak op rivieren in het binnenland vaart. Een veerboot is een groter, zeegaand schip dat bijvoorbeeld op Zeeuwse wateren, de Noordzee of naar de Waddeneilanden vaart.