Technische gegevens Zeeuwsch-Vlaanderen (1891)

Bouwjaar: 1891
Bouwnummer: 76
Werf: De Schelde
Lengte: 44,70 meter
Breedte: 6,10 meter
Diepgang: 2,90 meter
Maximum Snelheid:
Dienstsnelheid:
Aantal passagiers:
Eenheden: n.v.t.

Reders

1891-1916 PSD
1916-1917 L. Nolson, Terneuzen
1917-1924 Visscherij Mij. Vereenigde Steenkolenhandel
1924 Gesloopt

Dienstlijnen

1891-1916 Diverse Westerscheldeveren
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Twitter