Foto’s laatste PSD-jaren

Op 15 maart 2003 vertrok de laatste boot onder PSD-vlag naar de overkant. De Westerscheldetunnel kwam gereed en de vijf PSD-dubbeldekkers raakten overbodig. Tien jaar eerder zag de PSD-vloot er nog totaal anders uit. Regelmatig kwam het voor dat er op Vlissingen-Breskens nog twee Prinsessenboten dienst deden en de vierde PSD-dubbeldekker was nog in aanbouw. Het is 1996 als de Nederlandse vlag halfstok hangt op de veerboten: de Zeeuwse politiek besloot tot de aanleg van een oeververbinding. ‘Tot en met de laatste klant veilig naar de overkant’ werd het motto. Zodra de – meermaals bijgestelde – einddatum bekend werd, telde Zeeland langzaam af. ‘Met ingang van 15 maart 2003 worden de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland opgeheven’ stond zwart omlijnd op de laatste PSD-dienstregeling. Deze fotopagina brengt de laatste 10 PSD-jaren in beeld, van laatste Prinsessenboot tot laatste afvaart.

De laatste PSD-jaren in beeld (1992-2003)