‘Vanaf 2015 minder afvaarten Fast Ferry’

Voor de zomer werd bekend dat de Provincie het fiets/voetveer Vlissingen-Breskens gaat exploiteren. De consequenties hiervan beginnen nu duidelijk te worden. Uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten blijkt dat er rekening gehouden moet worden met ongeveer 10% minder afvaarten. Het gaat om de meest onrendabele afvaarten, namelijk die met de laagste bezettingsgraad.

Wanneer de Provincie de huidige dienstregeling van de Fast Ferry continueert, dan zal er jaarlijks een tekort bestaan van 300 duizend euro. De Provincie heeft het voornemen de veerverbinding voor vier jaar onder te brengen bij een Provinciaal veerbedrijf. Na vier jaar zal het jaarlijkse tekort iets zijn afgenomen, maar alsnog ruim 230 duizend euro bedragen.

Provinciale Staten vergaderen op 26 september over onder meer de brief van het provinciebestuur. Het is overigens nog steeds niet bekend welke naam de nieuwe organisatie krijgt.

Gerelateerde berichten: